top of page

Положення та умови

Завантажуючи або користуючись додатком, ці умови автоматично застосовуватимуться до вас, тому ви повинні уважно прочитати їх перед використанням мобільного додатку. Вам заборонено будь-яким чином копіювати або змінювати додаток, будь-яку її частину або наші торгові марки. Вам заборонено намагатися витягти вихідний код мобідьного додатку, а також не намагатися перекладати додаток іншими мовами або створювати похідні версії. Мобільний додаток та всі інші пов’язані з нею права інтелектуальної власності, як і раніше, належать ТОВ “ДЖEНУІЗІ”.

Компанія ТОВ “ДЖEНУІЗІ”  прагне до того, щоб мобільний додаток був максимально кориснтм та ефективним. З цієї причини ми залишаємо за собою право вносити зміни в додаток або стягувати плату за його послуги в будь-який час і з будь-якої причини. Ми ніколи не стягуватимемо з вас плату за додаток або його послуги, не даючи вам чітко зрозуміти, за що ви платите.

Додаток «Бандеролька» зберігає та обробляє персональні дані, які ви нам надали для надання нашого Сервісу. Ви несете відповідальність за збереження свого телефону та доступу до додатку. Тому ми рекомендуємо вам не робити джейлбрейк або rrks, авторські права, права на базу даних, аноутувати свій телефон, що є процесом видалення програмних обмежень та обмежень, накладених офіційною операційною системою вашого пристрою. Це може зробити ваш телефон вразливим до шкідливих програм/вірусів/зловмисних програм, поставити під загрозу функції безпеки вашого телефону, і це може означати, що додаток «Бандеролька» не працюватиме належним чином або взагалі не працюватиме.

Ви повинні знати, що є певні речі, за які ТОВ “ДЖEНУІЗІ” не несе відповідальності. Деякі функції мобільниго додатку вимагають від додатку активного підключення до Інтернету. З’єднання може бути Wi-Fi або надаватися вашим постачальником мобільної мережі, але ТОВ “ДЖEНУІЗІ” не може брати відповідальності за те, що додаток не працює на повну функціональність, якщо у вас немає доступу до Wi-Fi, і у вас немає жодного з ваших запас даних залишився.

Якщо ви користуєтеся додатком за межами зони з Wi-Fi, пам’ятайте, що умови угоди з вашим постачальником мобільної мережі все одно будуть діяти. Як наслідок, ваш оператор мобільного зв’язку може стягувати плату за передачу даних за час з’єднання під час доступу до додатку або інші платежі третіх сторін. Використовуючи додаток , ви несете відповідальність за будь-які такі збори, включаючи плату за передачу даних в роумінгу, якщо ви використовуєте додаток за межами своєї домашньої території (тобто регіону чи країни), не вимкнувши роумінг даних. Якщо ви не є платником рахунків для пристрою, на якому користуєтеся додатком, пам’ятайте, що ми припускаємо, що ви отримали дозвіл від платника рахунків на використання додатку.

Крім того, ТОВ “ДЖEНУІЗІ” не завжди може брати на себе відповідальність за те, як ви використовуєте мобільний додаток, тобто вам потрібно переконатися, що ваш пристрій залишається зарядженим – якщо він розрядився, і ви не можете ввімкнути його, щоб скористатися Службою, ТОВ “ДЖEНУІЗІ” не може нести відповідальність.

Що стосується відповідальності компанії ТОВ “ДЖEНУІЗІ” за використання вами мобідьним додатком, то, коли ви користуєтеся додатком, важливо мати на увазі, що, хоча ми прагнемо забезпечити, щоб вона завжди оновлювалася та коректна, ми покладаємося на треті сторони, щоб надайте нам інформацію, щоб ми могли зробити її доступною для вас. ТОВ “ДЖEНУІЗІ” не несе відповідальності за будь-які втрати, прямі чи опосередковані, які ви зазнаєте в результаті повної покладання на цю функціональність мобільного додатку. 

У якийсь момент ми можемо захотіти оновити додаток. Наразі мобільний додаток доступний для Android та iOS – вимоги до обох систем (і для будь-яких додаткових систем, на які ми вирішимо розширити доступність додатку), можуть змінитися, і вам потрібно буде завантажити оновлення, якщо ви хочете зберегти можливість користуватися додатком. ТОВ “ДЖEНУІЗІ” не обіцяє, що вона завжди оновлюватиме додаток, щоб він відповідав вам та/або працюв з версією Android та iOS, яку ви встановили на своєму пристрої. Однак ви обіцяєте завжди приймати оновлення додатку, коли вам пропонують. Ми також можемо забажати припинити надання можливості користування додатком в будь-який час, не повідомляючи вам про припинення. Якщо ми не повідомимо вам інакше, після припинення дії (а) права та ліцензії, надані вам цими умовами, припиняються; (b) ви повинні припинити використання додатку та (за потреби) видалити її зі свого пристрою.

 

Зміни до цих Загальних положень та умов

Ми можемо час від часу оновлювати наші Загальні положення та умови. Тому радимо періодично переглядати цю сторінку на предмет будь-яких змін. Ми повідомимо вас про будь-які зміни, опублікувавши нові Загальні положення та умови на цій сторінці.

Ці положення та умови діють з 18.04.2022

 

Зв'яжіться з нами

Якщо у вас є запитання чи пропозиції щодо наших Загальних положень та умов, не соромтеся звертатися до нас за адресою banderolkaapp@geniusee.com.

Цю сторінку Загальних положень та умов створено Генератором політики конфіденційності програми.

Terms & Conditions

By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages or make derivative versions. The app itself, and all the trademad other intellectual property rights related to it, still belong to Geniusee LLC.

Geniusee LLC is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.

The Banderolka app stores and processes personal data that you have provided to us, to provide our Service. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. We, therefore, recommend that you do not jailbreak or rrks, copyright, database rights, anoot your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the Banderolka app won’t work properly or at all.

You should be aware that there are certain things that Geniusee LLC will not take responsibility for. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. The connection can be Wi-Fi or provided by your mobile network provider, but Geniusee LLC cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left.

If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that the terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third-party charges. In using the app, you’re accepting responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the app outside of your home territory (i.e. region or country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app.

Along the same lines, Geniusee LLC cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, Geniusee LLC cannot accept responsibility.

With respect to Geniusee LLC’s responsibility for your use of the app, when you’re using the app, it’s important to bear in mind that although we endeavor to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you. Geniusee LLC accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app.

At some point, we may wish to update the app. The app is currently available on Android & iOS – the requirements for the both systems(and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to keep using the app. Geniusee LLC does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the Android & iOS version that you have installed on your device. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you, We may also wish to stop providing the app, and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Unless we tell you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must stop using the app, and (if needed) delete it from your device.

Changes to This Terms and Conditions

We may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page.

These terms and conditions are effective as of 2022-04-18

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Terms and Conditions, do not hesitate to contact us at banderolkaapp@geniusee.com.

This Terms and Conditions page was generated by App Privacy Policy Generator

bottom of page